× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

PPiTU MONAR

Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień "MONAR"

Informacje o komórce

Ośrodek zdrowia psychicznego i odwykowego

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakres świadczonych usług:

  • Psychiatria


Adres

77-4564044
Armii Krajowej 9of.
45-462 Opole

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1